OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Crew Neck T-Shirt Blue
상품요약정보 크루넥 티셔츠 블루
판매가 ₩ 43,000
수량 수량증가수량감소

타원형 라운드로 넥라인을 더욱 길고 갸름하게 보여주는 크루넥 티셔츠입니다.
짧은 기장감에 바디라인이 드러나는 핏되는 제품이며, 스판혼용의 신축성과 복원력이 좋은 부드러운 소재로
제작되어 편안한 착용감을 주는 제품입니다.
넥라인이 드러나는 쿨한 디자인으로 내추럴한 무드로 스타일링하기 좋은 데일리 아이템입니다.
화이트, 블루, 옐로우 총 3가지 컬러로 구성하였습니다.
앞판 하단에 AH 심볼 로고 자수로 디테일을 더했습니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 95% SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 48 / 어깨 34/ 가슴 39 / 밑단 36 / 암홀 18 / 소매길이 15

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우
  보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Crew Neck T-Shirt Blue up down 43000 (  430)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

타원형 라운드로 넥라인을 더욱 길고 갸름하게 보여주는 크루넥 티셔츠입니다.
짧은 기장감에 바디라인이 드러나는 핏되는 제품이며, 스판혼용의 신축성과 복원력이 좋은 부드러운 소재로
제작되어 편안한 착용감을 주는 제품입니다.
넥라인이 드러나는 쿨한 디자인으로 내추럴한 무드로 스타일링하기 좋은 데일리 아이템입니다.
화이트, 블루, 옐로우 총 3가지 컬러로 구성하였습니다.
앞판 하단에 AH 심볼 로고 자수로 디테일을 더했습니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 95% SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 48 / 어깨 34/ 가슴 39 / 밑단 36 / 암홀 18 / 소매길이 15

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우
  보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.