OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Half Sleeve Cotton Shirts White
상품요약정보 하프 슬리브 코튼 셔츠 화이트
판매가 ₩ 148,000
수량 수량증가수량감소

바이오 워싱 처리가 된 트윌 조직의 부드러운 원단으로 제작된 세미 오버핏의 반팔 코튼 셔츠입니다.
카라와 앞단작, 밑단, 소매단에 사선 스티치 기법으로 포인트를 주었으며, 뒷목에는 아밤홈 라벨로 마무리하였습니다.
옆트임으로 활동성을 높이고, 라운드 원포켓으로 실용성이 좋고 여름철 비치웨어로도 매치하기 좋은 아이템입니다.
밴딩 코튼 셔츠와 같은 원단으로 세트 착용 아이템으로 추천드립니다.
화이트, 블루 총 2가지 컬러로 구성하였습니다.
코튼 원사의 특성상 미세한 잡사가 있을 수 있습니다.
원사 특성상 자연스러운 현상이며 불량 사유가 되지 않습니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 64 / 어깨 40.5 / 가슴 58 / 밑단 57 / 암홀 24.5 / 소매길이 26

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  염색된 소재의 특성상 세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  \건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다. 밝은 옷과 마찰로 인한 이염을 주의해 주시기 바랍니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Half Sleeve Cotton Shirts White up down 148000 (  1480)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

바이오 워싱 처리가 된 트윌 조직의 부드러운 원단으로 제작된 세미 오버핏의 반팔 코튼 셔츠입니다.
카라와 앞단작, 밑단, 소매단에 사선 스티치 기법으로 포인트를 주었으며, 뒷목에는 아밤홈 라벨로 마무리하였습니다.
옆트임으로 활동성을 높이고, 라운드 원포켓으로 실용성이 좋고 여름철 비치웨어로도 매치하기 좋은 아이템입니다.
밴딩 코튼 셔츠와 같은 원단으로 세트 착용 아이템으로 추천드립니다.
화이트, 블루 총 2가지 컬러로 구성하였습니다.
코튼 원사의 특성상 미세한 잡사가 있을 수 있습니다.
원사 특성상 자연스러운 현상이며 불량 사유가 되지 않습니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 64 / 어깨 40.5 / 가슴 58 / 밑단 57 / 암홀 24.5 / 소매길이 26

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  염색된 소재의 특성상 세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  \건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다. 밝은 옷과 마찰로 인한 이염을 주의해 주시기 바랍니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.